• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ИРГЭДЭД ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ 1460 МИНУТ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан Д.Мөнхсайхан нь 2017 онд 59 иргэнд 1460 минутын хууль зүйн зөвөлгөө үнэ төлбөргүй үзүүлжээ.