• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ИРГЭНД 2020 ОНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН НИЙТ ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн 2020 онд иргэнд өмчлүүлэх одоо эзэмшиж байгаа газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 170 дугаар тогтоолоор баталлаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15377?lawid=15377