• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

КОНВЕНЦ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

Америкийн улсуудын байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 23 дугаар чуулганаар баталж, 1996 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон “Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад эдлүүлэх тухай Америкийн улсууд хоорондын конвенц”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталлаа. https://www.legalinfo.mn/law/details/15366?lawid=15366