• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ТӨСВИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ТӨСВИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 168 дугаар тогтоол батлан гарчээ. дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15359?lawid=15359 сайтаас үзнэ үү