• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ТУХАЙ хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдан гарлаа

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн шинэчлэсэн найруулга батлагдан гарлаа.

Уг хууль нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр батлагдаж гарсан ба хуулийн зорилго нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагааны зарчим, эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, Монгол Улсад хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхийн боловсролыг олон нийтэд түгээх, дэмжихтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж байна.