• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 19 ДЭХ ИЛТГЭЛИЙН ХЭСГЭЭС