• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэлээс