• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвараас чөлөөлөх

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулж, агаарын чанарыг сайжруулах зорилгоор “Таван толгой түлш” ХХК-ийн үйлдвэрлэсэн сайжруулсан шахмал түлшийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлжээ. https://www.legalinfo.mn/law/details/15365?lawid=15365