• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцлоо

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 190 дүгээр тогтоолын дагуу "Нээлттэй хаалганы өдөр" -ийг "Хүлээж суулгүй хүрч үйлчилье" уриан дор аймгийн хэмжээнд Булган сумын 1, 3 дугаар багт зохион байгуулж, арга хэмжээний үеэр иргэдэд Комиссын танилцуулга гарын авлага, ном сэтгүүл тарааж ажиллалаа.