• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ой хээрт аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг түр хугацаагаар хориглов

Булган аймгийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн а/159 дугаартай захирамжаар "Ой хээрт аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг" 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 6-р сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хооронд түр хугацаагаар хориглосон байна. эх сурвалж Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар