• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Олон тооны хүүхэд мал маллахаар сургууль завсардсан

Монгол улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэлээс цувралаар хүргэж байгааг хүлээн авна уу. ...

1 дүгээр бүлэг: 1990 онд зах зээлийн тогтолцоонд шилжсэний дараа нэгдлийн малыг хувьчилснаар олон тооны хүүхэд мал маллахаар сургууль завсардсан бөгөөд өдгөө 30-40 насны бичиг үсэг тайлагдаагүй малчин залуу олон байна. дэлгэрэнгүйг http://nhrcm.gov.mn/ холбоосоор