• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Оюуны өмчийн тухай хууль батлагджээ

Монгол Улсын Оюуны өмчийн тухай хууль батлагдан гарчаа. Уг хууль нь 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхлэх юм байна. https://www.legalinfo.mn/law/details/15356?lawid=15356 дэлгэрэнгүй үзнэ үү