• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Оюутны цагаар хөдөлмөр эрхлэх журам батлав

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 228 дугаар тогтоолоор "Оюутны цагаар хөдөлмөр эрхлэх журам" -ыг баталлаа. дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15493?lawid=15493 холбоосоор