• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Рашааныг зохистой ашиглах, хамгаалах журам

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2020 оны А/301, А/265 тушаалаар “Рашааныг зохистой ашиглах, хамгаалах журам”, “Рашааны ордын паспорт” хавсралтаар тус тус баталжээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15367?lawid=15367