• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Спортыг дэмжих сангийн хөрөнгийг зарцуулах, хяналт тавих журам

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 169 дүгээр тогтоолоор "Спортыг дэмжих сангийн хөрөнгийг зарцуулах, хяналт тавих журам"-ыг батлан гаргалаа. дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15376?lawid=15376