• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга нарт мэдээлэл хийв

Булган аймгийн сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга нарт Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ажилтан Д.Мөнхсайхан нь ХЭҮК-н чиг үүрэг, хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх мэдээллийг хийлээ.