• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

СУМДЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН АЖИЛТАН НАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ

Булган аймгийн ИТХ-н зохион байгуулсан сумын Иргэний танхимын ажилтан, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга нарт 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай болон өөрийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийж, сумын ИТХ-н тогтоол гаргах болон хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах хэлэлцүүлэг явуулахад анхаарах зүйлс юу болох талаар мэдээлэл хийв.