• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Түүх соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журам

Түүх соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журмын Монгол улсын БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН 2020 оны А/237/92 дугаартай тушаалаар баталлаа. дэлгэрэнгүй мэдээллийг   https://www.legalinfo.mn/law/details/15369