• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төрийн аудитын тухай хууль шинэчлэгдлээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчлэн найруулга батлагдаж 2020 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15357?lawid=15357 үзнэ үү