• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Улсын онцгой комиссын бүрэлдэхүүн шинэчлэгдэв

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор Улсын онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлав. дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15507