• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХАЙРЛА ХАМГААЛ ҮНДЭСНИЙ АЯНД НЭГДЛЭЭ

Хүний эрхийн Олон улсын өдрөөр хуулийн байгууллагын алба хаагч нарын төлөөлөл "Хайрла, хамгаал үндэсний аян"-д нэгдлээ.