• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

хууль зүйн зөвлөгөөг 69 иргэнд үзүүллээ

2015 оны 12 сарын 16-ны байдлаар69 хүнд 1333 минутын хугацаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгсөнөөс 62 хүнд биечлэн, 7 иргэнд утсаар өгсөн байна. Хууль зүйн зөвлөгөөг иргэдэд үзүүлэхдээ холбогдох хууль тогтоомжийг сайтар тайлбарлаж, хаана хэрхэн хандаж болох талаар зөвлөгөө өгөхөөс гадна зарим хүмүүст холбогдох газруудтай холбоо барьж асуудлыг тодруулан өгчээ.