• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХЭҮК Булган аймагт 2021.10 сард

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтны 2021 оны 10 сарын байдлаар хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаас тоймлон хүргэж байна.

10 сар тайлан.jpg