• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн ойлголт сургалтанд 545 иргэнд хамрагдлаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь 2015 оны байдлаар 15 удаагийн сургалтыг хийж 545 иргэн, төрийн албан хаагч хамрагдсан байна.