• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Булган аймгийн Засаг дарга, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын даргын баталсан удирдамжийн дагуу "Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны" 2 сарын аяныг зарлажээ. Уг аяны хүрээнд Булган сумын Засаг даргын тамгын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Булган сумын иргэдэд "Хүний эрхийн Үндсэн ойлголт" сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Булган сумын Засаг даргын тамгын газрын хурлын зааланд зохион байгууллаа.