• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх Орон тооны бус зөвлөл хуралдав

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаанд туслах чиг үүрэг бүхий, хүний эрхийн талаар идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн Орон тооны бус зөвлөл ажилладаг. Тус зөвлөл нь Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаанд олон талт төлөөллийг хангах чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Орон тооны бус зөвлөлийн даргаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг ажилладаг бөгөөд 2018-2020 он хүртэл ажиллах зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг томилоод удаагүй байгаа билээ. 2018 оны 03 дугаар сарын 02-нд тус зөвлөл хуралдаж, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан ажлууд, "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэл"-ийн 5 бүлэг сэдэв, агуулга, ОТБЗ-ийн үйл ажиллагааны чиглэл зэрэг асуудлыг хэлэлцэж, санал солилцов. Мөн шинэ гишүүд гишүүнчлэлийн үнэмлэхээ энэ өдөр гардаж авав.