• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Булган аймагт

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь 2014 оны 01 сараас орон нутагт дахь ажилтантай болсон. Булган аймаг дахь ажилтны 2014 оноос 2020 онд хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааг танилцуулахад.

БУЛГАН ЗАССАН.jpg