• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхэд суурилсан хандлага сургалт зохион байгууллаа

Булган аймгийн Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагч нарт 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр "Хүний эрхэд суурилсан хандлага" сэдвээр сургалт зохион байгуулж, тус газрын 14 албан хаагч хамрагдлаа.

123047297_688171328760568_4711771505681873800_n.jpg