• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны нээлт боллоо

Хямралыг урьдчилан харж бэлтгэлтэйгээр даван туулъя уриан дор "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2021 " 2021 оны 4сарын 1-ний өдрөөс 30-ний өдрүүдэд улс орон даяар зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, Булган аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Аймгийн Үйлдвэрчний эвлэл, Ажил олгогч эздийн холбоо, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан нар хамтран сарын аяны хүрээнд бүх сумдын Засаг даргын орлогч, нийгмийн даатгалын байцаагч, халамжийн байцаагч, сумын салбар хорооны гишүүд 78 албан хаагчдад zoom уулзалтыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгууллаа.

171921240_4211609358873771_3070427056184661440_n.jpg