• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдаагийн газрын алба хаагч нар сургалтад хамрагдав

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан нь 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагч нарт "Нөхөн үрхихүйн эрх хүний эрх болох нь" сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтад нийт 22 албан хаагч хамрагдав. О

245126852_596988428315253_5064955414152099931_n.jpg

245114200_328397785785095_2773769272257604545_n.jpg

245109106_1625002977848151_9037129035920953498_n.jpg

245489551_599438134543094_4331700442206043008_n.jpg

246503554_1183853875436363_8794337486531327894_n.jpg

ролцогч нартаа амжилт хүсье.