• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цэргийн алба хаагчдын дүрмийн бус харилцааны шалтгаан нөхцлийг тогтоох судалгааны ажил хийгдэж байна

Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос төрийн цэргийн байгууллагын харьяа анги салбарууд дахь дүрмийн бус харилцааны шалтгаан нөхцлийг тогтоох судалгааны ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ. Уг ажлын хүрээнд ХЭҮК Булган аймаг дахь ажилтан Д.Мөнхсайхан нь Булган аймгийн иргэдээс 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд судалгааг авч ажиллах юм. Судалгаатай холбоотой тодруулах зүйлээ 70342122 дугаарын утаснаас дэлгэрүүлж болох юм.