• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОГЧ НАРТ ЗОРИУЛАН ДЭВТЭРИЙН ЭХ БЭЛТГЭВ

Булган аймгийн "Архигүй Булган” хөтөлбөрийн ажлын хэсгээс санаачлан "ЭРҮҮЛ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ БУЛГАН ХАНГАЙНЭМЭГТЭЙЧҮҮД” сургалт, зөвлөгөөнийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны аймгийн төвд амжилттай зохион байгуулсан. Уг зөвлөгөөнд аймаг, сумдын удирдлага, төрийн болон төрийн бус байгууллагын дарга, эрхлэгч, иргэдийн төлөөлөл зэрэг 171 хүн оролцсон ба зөвлөгөөнд оролцогч нарт зөвлөгөөнийг санаачлан, хамтран зохион байгуулсан байгууллагдуудтай хамтран дэвтэрийг өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан хэвлэж бэлэн болгож тараалаа.