• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГА алба хаагч нар сургалтад хамрагдав

Булган аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хүсэлтийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр тус албаны сургалтын танхимд Хорих ажиллагаан дахь хүний эрхийг хангах нь, эрүүдэн шүүлтээс ангид байх эрхээр 2 цагийг сургалт зохион байгуулав. Сургалтад албаны 14 албан хаагч хамрагдаж, олон улсын гэрээ конвенцын талаар асууж тодруулж байв.