• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны албан хаагч нарт сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харъяа Булган аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны албан хаагч нарт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр "Байгууллагын алба хаагчдын зөрчигдсөн эрх ашгийг хамгаалах, хэрэгжилтийг хангах, Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх болон эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрх" сэвдээр сургалт зохион байгууллаа.Сургалтыг тус албаны сургалтын танхимд зохион байгуулан 8 албан хаагч хамрагдав.