• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч нар сургалтад хамрагдав

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын байгуулсан "Санамж бичиг"-ийн хүрээнд жил бүр Булган аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын алба хаагч нарт хүний эрхийн сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ удаад "Хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчийн ёс зүй ба хүний эрх" сэдвээр сургалтын 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.

ethnic-code-of-law-enforcement-officials.jpg