• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Хүний эрхийн Олон улсын өдөр, Авлигын эсрэг олон улсын өдөр, Хүүхдийн эрхийн Конвенц батлагдсан өдрийг угтаж байгуулага, иргэдэд хүний эрх, эрх чөлөө, авлигын эсрэг болон бусад хууль тогтоомжийг сурталчлах, зөрчил дутагдалыг илрүүлэн арилгуулах, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх зорилгоор 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны хооронд "Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа"-ны 2 сарын аяныг зохион байгуулж эхэллээ.