• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эрүүл мэндийн газрын албан хаагч нар сургалтад хамрагдав

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хүсэлтээр 2018  оны 05 дугаар сарын 04-ны өдөр "Хүний эрхийн Үндэсний Комисс", "Хөдөлмөрлөх эрх"-ийн чиглэлээр сургалт мэдээллийг хийлээ. Арга хэмжээ аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хурлын танхимд болж нийт 25 албан хаагч хамрагдлаа.