• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН АЛБА ХААГЧ НАРТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын алба хаагч нарт "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ний өдөр зохион байгуулан ажиллалаа. Сургалт Эрүүл мэндийн газрын сургалтын танхимд болж нийт 18 алба х
аагч хамрагдсан байна.