• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛУУЛАХ, ЭМНЭЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ АВАХ ЭРХЭЭР САНЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн батлагдсан хуваарийн дагуу сар бүр тодорхой эрхийн хүрээнд дүн  шинжилгээ, мониторинг хийж байна. 2016 оны 11 дүгээр сард "Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах", "Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх"-ээр тус тус дүн шинжилгээ хийж байгаа тул та бүхэн дээрх эрхийн хэрэгжилтийн талаар санал бодол, өөрийн зөрчигдсөн эрхийн талаар мэдээлэл өгч болно. мэдээлэ, гомдол хүлээн авах утас 70342122 аймгийн ЗДТГ -н 2 давхарт