• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдэд сургалт зохион байгуулав

Аймаг, сумын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоодын дарга, идэвхтэн сонгуультан нарт Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос зохион байгуулсан сургалтын үед Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтан Д.Мөнхсайхан "Хүний эрхийн Үндсэн ойлголт" сэдэвт хичээлийг 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгууллаа.