• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

56 ИРГЭНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ

Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь 2016 оны 09 сарын 20-ны байдлаар 56 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх утас 70342122