• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

602 ХҮН СУРГАТАД ХАМРАГДАВ

ХЭҮК Булган аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь 2016 онд 602 иргэн, төрийн албан хаагчдад 28 цагийн сургалтыг зохион байгуулжээ.