• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн мэдээ мэдээллийн LED дэлгэцээр Хүүхдийн эрхийн тухай цуврал нэвтрүүлэг, Хүний эрхийн төлөө залуучууд нэвтрүүлгүүдийг орон нутгийн иргэдэд сурталчилан хүргэж байна

Говьсүмбэр аймгийн мэдээ мэдээллийн LED дэлгэцээр 2017 оны 05 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар Хүүхдийн эрхийн цуврал нэвтрүүлэг, Хүний эрхийн төлөө залуучууд зэрэг нэвтрүүлгүүдийг орон нутгийн иргэдэд сурталчилан хүргэж байна.