• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Номын сангийн ажилтнуудад мэдээлэл хийв

 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр Говьсүмбэр аймгийн  Номын сангийн 9  ажилтанд Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс түүний үйл ажиллагаа” зэрэг сэдвүүдээр сургалт, мэдээлэл явуулж, ажилчдын сонирхсон асуултад хариулт өгч, зурагт хуудас, гарын авлага, нугалбаруудыг тарааж ажиллалаа.