• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

 Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдад 2017 оны 11 сарын 03-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, түүний үйл ажиллагаа, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргах нь зэрэг сэвдээр сургалтыг зохион байгуулав. Мөн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос гаргасан гарын авлага, боршурыг албан хаагчдад тарааж ажиллав.