• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Говьсүмбэр аймгийн Төрийн бус байгууллагын төлөөллүүдэд мэдээлэл хийв

  Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь референт Б.Наранбаатар 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын төлөөллүүдэд МУ-ын Хүний эрхийн Үндэсний комисс түүний үйл ажиллагаа, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт зэрэг сэдвээр мэдээлэл хүргэж, оролцогчдын сонирхсон асуултад хариулт өгч, гарын авлага, нугалбаруудыг тарааж ажиллалаа.