• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Говьсүмбэр аймгийн 5 сургуулийн 5 ангийн нийт сурагчдад сургалт зохион байгуулав

 Хүний Эрхийн үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймгийн ахлах мэргэжилтэн Б.Наранбаатар 2017 оны 06 сарын 02-нд Говьсүмбэр аймгийн Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 5 ангийн нийт 71 сурагч хүүхдүүдэд хүүхдийн эрхийн үндсэн асуудал, хүүхэд хамгааллын талаар мэдээлэл явуулж, сурагчдын сонирхсон асуултанд хариулт өгч ажиллав.