• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийг чадваржуулах нь орон нутгийн сургалтанд хамрагдав

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 2017оны 05 сарын 22, 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийг чавдаржуулах нь орон нутгийн сургалтанд Хүний Эрхийн үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн хамрагдав.