• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Иргэний оролцоо ба иргэний нийгэм илтгэгч Номингэрэл