• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулав

2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр "Хүний эрх дэвшилтэд бодлогын хүрээлэн" ТББ-ын хүсэлтээр Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сумдын иргэдэд хүний эрхийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа. Тус хүний эрхийн сургалтанд 151 иргэд хамрагдлаа.